Disclaimer

Loes Visser Communicatie streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst. Loes Visser Communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Loes Visser Communicatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Auteursrecht

De websites van Loes Visser Communicatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden.

Colofon

Tekst | Loes Visser Communicatie Foto’s | Adriaan Backer, Loes Visser, Moniek Slagter Ontwerp | Sam Gobin, Frank Hoekstra

Vragen die betrekking hebben op de webpagina dienen gericht te worden aan: Loes Visser Communicatie

Ga naar boven